SAMOCHÓD Z OC SPRAWCY

Oferujemy auta zastępcze w przypadku uszkodzenia w wyniku kolizji z winy innego kierowcy.
Całkowity koszt pokrywany jest przez ubezpieczalnię sprawcy wypadku.
Osobie poszkodowanej przysługuje pojazd tej samej lub podobnej klasy przez cały okres naprawy lub aż do nabycia nowego pojazdu bez ponoszenia żadnych kosztów.Na auto zastępcze nie są również nałożone żadne limity- kilometrów lub godzin, w których osoba poszkodowana może z niego korzystać.
Poszkodowany ma prawo do wyboru firmy oferującej wynajem samochodów, nawet jeżeli koszt wypożyczenia samochody będzie większy od kosztu wypożyczenia w firmie sugerowanej przez ubezpieczalnię sprawcy.

PROCEDURA WYNAJMU

Wystarczy zgłosić się do naszej wypożyczalni i złożyć oświadczenie o ponoszeniu strat (materialnych, moralnych) w związku z unieruchomieniem samochodu, który został uszkodzony w wypadku lub kolizji spowodowanej przez innego kierowcę.
Następnym krokiem jest wybór odpowiedniego pojazdu spośród szerokiej oferty naszych samochodów i korzystanie z niego przez cały okres unieruchomienia własnego samochodu.
Zgodnie z przepisami prawa (Kodeks Cywilny art. 361, 363, i 415, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.03.2000r. DU. Nr 26 poz. 310 w sprawie OC), ubezpieczyciel w zakresie OC, zobowiązany jest zaspokoić roszczenia poszkodowanego w takim stopniu, aby nie odczuwał żadnych strat związanych z zaistnieniem szkody.